DKUUG Video

Apache Hadoop - Værktøjskasse til Big Data

September 22, 2012 by Kenneth Geisshirt

Mange firmaer og organisationer oplever i disse år en voldsomt stigning i størrelsen af datasæt. Datasæt kan stamme fra logfiler, financielle transaktioner eller videnskabelige forsøg. En ny gren af videnskaberne er opstået - eScience eller data science er ved at etablere sig. Apache Hadoop er et forsøg på at skabe en platform hvor værktøjer til tidens data scientists kan udvikles.

Foredraget vil introducere Map/Reduce som generelt koncept og vise hvordan Apache Hadoop er en konkret implementering af konceptet.

Endvidere vil foredraget berøre værktøjer som HBase, Pig, Hive og Mahout.

5597 Views
1565 Likes 1523 Dislikes

Categories

Apache Hadoop

Feeds:
MediaCore video platform